Helpdesk Klimaat

Al je vragen over de klimaatverandering en de gevolgen daarvan beantwoord door actieve wetenschappers

Hoe reageren de oceanen op klimaatverandering?
We weten allemaal dat er door afsmelting van ijskappen meer water in de oceanen komt wanneer het warmer wordt op aarde. En dat daardoor de zeespiegel stijgt. Maar wat gebeurt er eigenlijk ónder het wateroppervlak? Kun je daar ook iets merken van klimaatve... lees meer

Waar komt over tien jaar onze stroom vandaan?
Nu is nog 80 % van onze stroom ‘grijs’ (elektriciteitsopwekking uit aardgas en steenkool).In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van de elektriciteit ‘groene stroom’ moet zijn, afkomstig van windparken op zee (35 %), windmolens op land (13%)... lees meer

Heeft de CO2-uitstoot zijn hoogste punt bereikt?
Weliswaar is de werelduitstoot van 2018 tot 2019 gelijk gebleven maar dat betekent nog niet een omslagpunt. de trend is nog steeds stijgend. Wel neemt door steeds goedkopere duurzame energie de CO2 uitstoot van rijke landen af maar die van ontwikkelingsla... lees meer

Kunnen we straks wel 10 miljard monden voeden?
Niet zeker of we 10 miljard monden kunnen voeden. Door klimaatverandering neemt de landbouw productiviteit af, vooral in de tropen, terwijl daar de landen liggen die juist het minste aan de klimaatverandering bijdragen.... lees meer

Wat is "klimaatgevoeligheid" eigenlijk, en wat betekent het als die groter is?
De klimaatgevoeligheid bepaalt hoe sterk de aarde reageert op extra CO2 Het getal geeft aan hoeveel de aarde op kan warmen als de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer verdubbelt. Hoe groter de klimaatgevoeligheid, hoe minder tijd is er voor de energietransitie... lees meer

Hoe komt het dat de temperatuur stijgt door broeikasgassen?
Broeikasgassen zijn gassen die warmtestraling tegenhouden. Die warmte wordt vervolgens weer terug gestraald naar de omgeving. Oók terug naar de aarde, die daardoor een hogere temperatuur krijgt. Dit noemen we het broeikaseffect. Als de hoeveelheid broeika... lees meer

Waarom twijfelen mensen aan klimaatverandering?
Mensen twijfelen vaak over de oorzaak van klimaatverandering omdat ze denken dat klimaatbeleid veel zal kosten en oneerlijk verdeeld zal worden. Dat willen veel mensen niet en dus redeneren ze dat als we de oorzaken niet weten, we ook niets hoeven te doen... lees meer

Hoeveel CO2 stoot een mens gemiddeld uit?
Over het algemeen is de uitstoot per inwoner in rijke landen veel hoger dan in arme landen. Een gemiddelde inwoner van de 36 rijkste landen stoot tweemaal zoveel uit als het wereldgemiddelde: 8,9 ton per jaar.... lees meer

Klimaatstaken, mag dat?
Een geplande, incidentele klimaatstaking zou juridisch te verantwoorden zijn, maar structurele stakingen (bijvoorbeeld elke vrijdag) zijn dat niet, vanwege het feit dat kinderen daarmee teveel onderwijs mislopen.... lees meer

Kunnen we er zeker van zijn dat menselijk handelen de opwarming van de aarde heeft veroorzaakt?
Ja, we kunnen er zeker van zijn dat de opwarming van de aarde door mensen is veroorzaakt.... lees meer

Maak kennis met een deskundige

Maak kennis met een van de vele deskundigen die je vragen beantwoorden

caroline_katsman.png
Caroline Katsman
Caroline Katsman van de TU Delft is hoofddocent fysische oceanografie en onderzoekt oceaanstromingen en hun rol voor het klimaat.